skip to Main Content

Voorwaarden van Stichting Repair Café

Wie gebruik wil maken van de diensten van Stichting Repair Café, belooft het volgende:

  • Ik zal mijn lokale initiatief op vrijwillige en niet-commerciële basis uitvoeren onder de naam Repair Café (en niet Repareercafé, Kluscafé, Doe-het-zelf-werkplaats of iets dergelijks);
  • Ik realiseer mij dat het Repair Café geen gratis reparatiewerkplaats is, maar een ontmoetingsplaats in de buurt, waar het gaat om sámen repareren, om kennisoverdracht en om sociaal contact tussen buurtgenoten. Het repareren in mijn Repair Café zal daarom gebeuren tíjdens de Repair Café-bijeenkomst, in aanwezigheid van en zo mogelijk met medewerking van de eigenaar van het kapotte voorwerp. Het is niet de bedoeling dat mensen kapotte spullen bij mijn Repair Café afgeven en ze later weer ophalen;
  • In de publiciteit en communicatie omtrent mijn lokale initiatief zal ik altijd gebruikmaken van het Repair Café-logo. Ik ben mij ervan bewust dat het niet is toegestaan wijzigingen aan te brengen in dit logo, aangezien het Repair Café-logo auteursrechtelijk is beschermd;
  • In de publiciteit en communicatie omtrent mijn initiatief zal ik altijd voor meer informatie verwijzen naar
    Repaircafe.org;
  • Ik vind het geen probleem dat Stichting Repair Café mijn e-mailadres in voorkomende gevallen doorgeeft aan mensen of groepen in mijn buurt die eveneens belangstelling hebben getoond om een Repair Café te beginnen.
Back To Top