skip to Main Content

Start: januari/februari 2021
Duur: 4-6 maanden
Werkweek: in overleg
Studierichting: Je studeert aan het hbo/wo in een richting als (circulaire) economie, communicatie, duurzaamheid of milieukunde.

Over Stichting Repair Café
Repair Café International is de motor achter het succesvolle Repair Café-concept: zelf je kapotte spullen repareren, samen met handige buurtgenoten. Dat is goed voor het milieu én voor de contacten in de wijk. We verspreiden dit concept sinds 2010 wereldwijd. Met resultaat! Intussen zijn er meer dan 2.000 Repair Cafés in 36 landen. En dat aantal groeit elke dag.

Dataverzameling
Sinds 2017 zet de stichting zich ook in voor dataverzameling bij deze repareerbijeenkomsten. Zo willen we o.m. zicht krijgen op de repareerbaarheid van de spullen in ons dagelijks leven, en die waar mogelijk verbeteren. Het doel: goed repareerbare producten die passen in de circulaire economie.

RepairMonitor
Samen met een webbouwer hebben we de RepairMonitor ontwikkeld: een online tool waarmee Repair Café-vrijwilligers uit de hele wereld kunnen bijhouden wat voor spullen ze repareren en wat er mis mee is. Al deze gegevens komen in een viertalige database (Nederlands, Engels, Duits, Frans), die intussen informatie bevat over bijna 25.000 reparaties. Daarmee krijgen we steeds meer inzicht en kunnen we allerlei conclusies trekken: wat zijn veel voorkomende problemen met bepaalde producten, wat zou beter moeten in het ontwerp, welke spullen gaan snel stuk, welke merken kun je beter niet – of juist wel – kopen? Waardevolle informatie, die interessant is voor fabrikanten, beleidsmakers én consumenten. Jaarlijks stellen we een analyserapport op, dat onder al deze partijen wordt verspreid.

Tweede fase: doorontwikkeling van de RepairMonitor
Het ontwikkelen en testen van de RepairMonitor is de afgelopen drie jaar gedaan in het kader van een pilotproject. Nu de basis staat, is het tijd voor de volgende fase. In deze fase wil Stichting Repair Café International de RepairMonitor doorontwikkelen tot dé tool voor dataverzameling bij Repair Café-bijeenkomsten. Hiertoe moet de monitor voor de deelnemende reparateurs zo aantrekkelijk worden dat zij er graag hun vrijwillige bijdrage aan (blijven) leveren. Daarnaast moet de monitor meer en gedetailleerdere resultaten opleveren waarmee fabrikanten, beleidsmakers en consumenten echt vooruit kunnen. En waardoor deelnemers duidelijker gaan zien dat hun inzet ook echt iets oplevert. Om dit te bereiken dient nog het nodige werk te worden verzet.

Uitdagingen
Het gaat onder meer om de volgende uitdagingen:

– Op dit moment worden de meeste reparaties ingevoerd door Nederlandse reparateurs. In de volgende fase dient het aantal buitenlandse deelnemers te worden uitgebreid, zodat de monitor een completer, internationaler beeld geeft.

– Veel Repair Cafés hebben een account bij de RepairMonitor, maar hebben nog geen reparaties ingevoerd. Deze niet-actieve deelnemers moeten worden geactiveerd, op zo’n manier dat ze aan de slag gaan en dat het invoeren van gegevens in de monitor tot de kernactiviteiten van hun Repair Café gaat horen.

– Naast het jaarlijkse analyserapport dienen gedurende het jaar vaker deelanalyses te verschijnen, waarin bv. de gegevens van één bepaald product of merk onder de loep worden genomen. De resultaten van deze analyses dienen actief te worden gedeeld met fabrikanten, beleidsmakers, consumenten én met de RepairMonitor-deelnemers zelf.

– Op technisch gebied dient de monitor waar nodig gebruiksvriendelijker te worden gemaakt. Welke aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn, moet worden bepaald in overleg met de deelnemers en de webbouwer.

– Naast dit alles dient de RepairMonitor ook in bredere context te worden bekeken: welke mogelijkheden biedt de RepairMonitor nog meer, naast datgene wat er nu mee wordt gedaan? Hoe kan het systeem effectiever worden ingezet bij de omschakeling naar een circulaire economie? Hoe kan de monitor duurzaam worden gefinancierd? Is er een businessmodel te bedenken voor de RepairMonitor?

Stageplaats
Voor deze taken zoekt Stichting Repair Café International per januari 2021 een stagiair of afstudeerder. Deze kan in elk geval deels vanuit huis werken. Op het kantoor van Stichting Repair Café in Amsterdam is ook een werkplek beschikbaar. Welke taken de stagiair/afstudeerder precies gaat uitvoeren, kan in overleg worden bepaald. Tot de globale taken zullen in elk geval horen:

– contact onderhouden met de vrijwilligers die de RepairMonitor gebruiken;
– nieuwe deelnemers op weg helpen;
– de viertalige database waar nodig redigeren en schoon houden;
– meedenken over de (technische) doorontwikkeling van de RepairMonitor;
– meewerken aan het jaarlijkse analyserapport van de gegevens in de monitor;
– deze gegevens ook op andere manieren bekijken en analyseren;
– deze informatie geregeld verwerken in nieuwsberichten voor de website Repaircafe.org.

Profiel
We zoeken iemand met de volgende eigenschappen:
– Je hebt minimaal hbo-denkniveau;
– Je werkt graag met websites en contentmanagementsystemen en bent daar ook handig in;
– Je bent communicatief, initiatiefrijk en zelfstandig;
– Je werkt gestructureerd en precies;
– Je hebt belangstelling voor duurzaamheid in het algemeen en repareren in het bijzonder;
– Je hebt belangstelling voor en liefst al enige ervaring met dataverzameling en –analyse;
– Je bent handig met Excel of andere dataverwerkingsprogramma’s;
– Gevoel voor taal is een pre. Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels. Idealiter kun je ook tot op zekere hoogte overweg met Frans en/of Duits.

Stagevergoeding
Stichting Repair Café kan een stagevergoeding van maximaal € 250 per maand betalen.

Reageren
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail (mét je cv) naar Martine Postma, directeur Stichting Repair Café International: [email protected].

Deze vacature downloaden

Dit bericht heeft 0 reacties

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top