skip to Main Content

Stichting Repair Café is opgericht op 2 maart 2010 en is gevestigd in Amsterdam. Sinds eind 2015 is de stichting bekend onder de naam Repair Café International.

Doelstellingen

Repair Café International wil repareren op een moderne manier terugbrengen in de lokale samenleving. Ze stelt zich ten doel om reparatiekennis te behouden en te verspreiden, en de sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten. Download de statuten.

Organisatie

Het bestuur bestaat uit:

  • Joanna van der Zanden (zelfstandig onderzoeker/curator op het gebied van repareren) – voorzitter
  • Louis Lodder (Repair Café-organisator in Papendrecht) – secretaris
  • Bram Schuurman (trainer/coach, oud-ondernemer in bruin-/witgoed) – penningmeester
  • Joost Veldhuizen (Repair Café-reparateur in Houten) – bestuurslid

De dagelijkse leiding is in handen van Martine Postma.

Medewerkers zijn Gertrud Maes en Claudia Schipper.

Adviseurs van Repair Café International zijn Martijn Leusink en Tim Stok.

Jaarverslagen

Repair Café International beschrijft haar activiteiten en ontwikkeling jaarlijks in een jaarverslag, met bijbehorende jaarrekening. Download deze documenten hier:

Oudere jaarverslagen en jaarrekeningen kunnen worden opgevraagd bij Repair Café International via info [at] repaircafe.org.

ANBI-status

Repair Café International (RSIN: 8221.10.015) is door de Nederlandse Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status maakt het voor donateurs fiscaal voordelig om de stichting te steunen. Bekijk onze registratie in het ANBI-register van de Belastingdienst (instelling: Repair Cafe International (zonder accent op de e), vestigingsplaats: Amsterdam).

In verband met de ANBI-regels maakt Repair Café International de hoofdlijnen van haar beleidsplan openbaar, evenals de uitgangspunten voor haar beloningsbeleid. Ook is het verplichte standaardformulier publicatieplicht ingevuld.

Kamer van Koophandel

Repair Café International is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 34383930.

Privacybeleid

Repair Café International gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het privacybeleid staat welke gegevens de stichting verzamelt en hoe deze zijn beveiligd.

Back To Top