skip to Main Content

De coronabeperkingen voor Repair Cafés in Nederland worden per 18 februari 2022 opgeheven. Het is dan niet meer verplicht om een mondkapje te dragen en anderhalve meter afstand te houden. Ook geldt geen norm meer voor het aantal bezoekers dat binnen mag zijn. Vanaf 25 februari vervalt ook het coronatoegangsbewijs.

Repair Café International is heel blij dat samen repareren weer toegestaan is. “Het is hoog tijd dat we weer aan de slag kunnen in alle Repair Cafés”, reageert directeur Martine Postma. “De behoefte aan reparatiediensten in de samenleving is groot, net als de behoefte aan onderling contact. Repair Café biedt beide. We wensen alle organisatoren veel succes bij het weer opstarten van hun Repair Café. Bezoekers en reparateurs wensen we veel plezier.”

Meer lezen


27 januari 2022

Repair Cafés mogen weer open – met beperkingen

De Repair Cafés in Nederland mogen – met beperkingen – weer open. Dat volgt uit de jongste versoepelingen van het coronabeleid. Volgens de nieuwe regels moet iedereen in een Repair Café (bezoekers en vrijwilligers) 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen.

Coronatoegangsbewijzen niet overal verplicht

Coronatoegangsbewijzen zijn niet overal verplicht. In dorps- en buurthuizen en bibliotheken hoeven ze niet te worden getoond, blijkt uit een handreiking die welzijnsorganisaties hebben opgesteld samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wordt het Repair Café gehouden in een horeca- of cultuurlocatie, dan moeten bezoekers wel een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien.

“Deze situatie is nog niet ideaal”, reageert Martine Postma van Repair Café International. “Maar dit is al beter dan helemaal niet samen te kunnen repareren.” Repair Café International hoopt dat veel Repair Cafés onder de nieuwe regels weer snel open gaan. Martine: “We zien overal dat de reparateurs staan te trappelen. En de kapotte spullen hebben zich de afgelopen maanden opgestapeld. Hoog tijd om aan de slag te gaan!”

Meer lezen


17 januari 2022

Nog altijd geen Repair Cafés in Nederland

De lockdown in Nederland is sinds 14 januari in de praktijk voorbij. Toch is het nog altijd lastig om Repair Café-bijeenkomsten te organiseren. Dat komt doordat de horeca nog altijd dicht is, net als cultuur- en kunstlocaties. Ook evenementen zijn nog altijd verboden. Repair Café International adviseert organisatoren daarom voorlopig nog geen repareerbijeenkomsten te houden.

Ons advies om op andere manieren wel te blijven repareren (zie hieronder), blijft staan. We hopen dat er snel weer meer mogelijk is!

Meer lezen


20 december 2021

Door de lockdown zijn in Nederland geen Repair Café-bijeenkomsten toegestaan, in elk geval tot en met vrijdag 14 januari 2022. Repair Café International spoort organisatoren aan om – net als in de vorige lockdowns – ook nu weer andere wegen te zoeken om toch te kunnen blijven repareren. Bijvoorbeeld door mensen kapotte spullen te laten afgeven bij vrijwilligers thuis of door online sessies te organiseren waarop mensen repareeradvies kunnen geven en krijgen.

Grote behoefte aan reparatiediensten, ook nu

“Het komt wederom aan op de veerkracht van ons netwerk”, zegt Martine Postma van Repair Café International. “In de vorige lockdowns hebben we gezien dat er grote behoefte is aan reparatiediensten. Mensen zonder reparatiekennis zullen ook de komende tijd hulp nodig hebben als er dingen kapot gaan. En onze reparateurs zitten niet graag stil; die willen die hulp graag bieden. Ik hoop heel erg dat het op zo veel mogelijk plaatsen lukt om die twee groepen ook nu bij elkaar te brengen.”

Coronamaatregelen in Nederland en Vlaanderen

Lees de nieuwste maatregelen van de Nederlandse overheid. Organiseer je een Repair Café in Vlaanderen? Hou je dan aan de Vlaamse coronaregels.


29 november 2021

Regels voor Repair Cafés weer strenger

Repair Cafés in Nederland moeten sinds 28 november aan strengere voorwaarden voldoen. Volgens de nieuwste maatregelen van de Nederlandse overheid moet iedereen in een Repair Café (bezoekers en vrijwilligers) 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Deze maatregelen gelden in elk geval tot 19 december 2021. Op 14 december wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

Zoals altijd adviseert Repair Café International de organisatoren van Repair Cafés om zich aan deze maatregelen te houden en ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk samen in de ruimte zijn. We wensen iedereen sterkte met het verwerken van deze nieuwe tegenslag en hopen snel weer een positiever advies te kunnen geven.


15 november 2021

Repair Cafés kunnen doorgaan – met extra maatregelen

Ook nu Nederland strengere maatregelen neemt in de strijd tegen het coronavirus, kunnen Repair Cafés doorgaan. Dat concludeert Repair Café International uit de nieuwste maatregelen die van 13 november tot en met 3 december gelden in Nederland. We hebben geprobeerd de nieuwe regels zo goed mogelijk toe te passen op de situatie in Repair Cafés. Op basis van daarvan komen we tot de volgende adviezen:

  • We adviseren organisatoren bij de ingang van hun Repair Café coronatoegangsbewijzen te controleren en bezoekers een vaste zitplaats toe te wijzen;
  • Organisatoren die geen coronatoegangsbewijzen willen controleren, bijvoorbeeld omdat ze menen dat hun Repair Café vergelijkbaar is met een winkel, moeten zorgen dat mensen 1,5 meter afstand houden. Ook moet iedereen in het Repair Café in dat geval een mondkapje dragen;
  • In alle gevallen adviseren we extra alert te zijn op de hygiëne.

Wil je meer tips hoe je in coronatijd veilig een Repair Café kunt houden? Lees dan ons ideeëndocument voor het organiseren van Repair Cafés in de 1,5-metersamenleving. Dit document kun je zelf toepassen op de situatie in jouw Repair Café.

Organiseer je een Repair Café in Vlaanderen? Dan adviseren we je de coronawebsite van de Vlaamse overheid in de gaten te houden.


15 september 2021

Geen 1,5 meter afstand meer in Repair Cafés

Vanaf zaterdag 25 september mogen Repair Cafés in Nederland weer open zonder de verplichte anderhalve meter afstand. Dat blijkt uit de jongste maatregelen van de overheid. Vanaf dat moment zijn alle evenementen weer toegestaan. Bezoekers vanaf 13 jaar moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien.

Repair Café International adviseert lokale organisatoren om bij de ingang van het Repair Café de coronatoegangsbewijzen te controleren.

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen.

Ook in Vlaanderen morgen Repair Cafés weer zonder beperkingen doorgaan. Repair Café-organisatoren in Vlaanderen blijven op de hoogte van de coronaversoepelingen via de coronawebsite van de Vlaamse overheid.


18 juni 2021

Repair Cafés mogen weer open – met 1,5 meter afstand

Vanaf 25 september is er in alle horeca (behalve afhaalrestaurants), bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) alleen toegang mogelijk met het coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 13 jaar. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd.

Vanaf zaterdag 26 juni mogen de Repair Cafés in Nederland weer open. Op die dag gaat stap vier van het openingsplan voor de samenleving in. Bij deze vierde stap mogen horeca, winkels en locaties voor kunst en cultuur, recreatie en sport weer volgens de normale openingstijden open. Bezoekers hoeven geen mondkapje meer te dragen, maar moeten nog wel anderhalve meter afstand houden.

Probeer bezoeker bij reparatie te betrekken

Het ‘ouderwetse’ Repair Café, met bezoeker en reparateur samen gebogen over een reparatie, is helaas dus nog altijd niet mogelijk. “Maar we willen de organisatoren wel uitdagen om te proberen zo dicht mogelijk bij de oude situatie te komen”, zegt Martine Postma van Repair Café International.

“Dat zou je kunnen bereiken door bijvoorbeeld een scherm van plexiglas op de tafel te zetten, waar de reparateur achter zit en de bezoeker aan de andere kant. Of je kunt werken met een gezichtsbeschermend masker met spatscherm, net als kappers doen. Wij vinden het in elk geval heel belangrijk dat de bezoeker kan meedoen met de reparatie, of in elk geval meekijken. Dan is de ervaring van de reparatie het sterkst.”

In Vlaanderen nog wel mondkapjes

In Vlaanderen gaan de coronaversoepelingen iets minder hard. Daar wordt op 27 juni een nieuwe stap in het Zomerplan gezet. Mondkapjes blijven in Vlaanderen voorlopig nog verplicht. Repair Café-organisatoren in Vlaanderen blijven op de hoogte van de coronaversoepelingen via de coronawebsite van de Vlaamse overheid.

 


18 mei 2021

Als alles meezit, mogen Repair Cafés in Nederland eind juni officieel weer open. Dat blijkt uit de nieuwe planning van het openingsplan voor de samenleving, die het kabinet op 17 mei bekend heeft gemaakt. Volgens die planning wordt op 19 mei stap twee gezet. Stap drie van het openingsplan volgt op zijn vroegst op 9 juni, stap vier op 30 juni. Bij stap vier zijn evenementen weer toegestaan. Repair Café International is van mening dat ook Repair Café-bijeenkomsten bij deze vierde stap weer mogelijk moeten zijn.

“Doorstroomlocaties binnen en culturele instellingen mogen bij stap drie alweer open”, reageert directeur Martine Postma. “Maar Repair Cafés zijn  toch net wat anders. In een Repair Café zitten mensen uit verschillende huishoudens langere tijd bij elkaar. Een Repair Café-bijeenkomst is daarom beter te vergelijken met een evenement.”

Wil je weten welke versoepelingen in Nederland bij welke stap van kracht worden? Download dan het openingsplan van het kabinet.

Repair Café-organisatoren in Vlaanderen blijven op de hoogte van de coronaversoepelingen via de coronawebsite van de Vlaamse overheid.


4 januari 2021

Voorlopig nog altijd geen Repair Cafés

Repair Café-bijeenkomsten zijn nog altijd niet mogelijk in Nederland en Vlaanderen. Daarvoor is de situatie rond het coronavirus nog te zorgelijk.

Repair Café International adviseert iedereen om de coronaregels van de Nederlandse en Vlaamse overheid goed na te leven. Alleen dan krijgen we het virus eronder en kunnen we weer samen gaan repareren. We hopen snel beter nieuws te kunnen melden!


20 november 2020

Voorlopig nog geen Repair Cafés

Repair Café International adviseert vrijwilligers in Nederland en Vlaanderen nog altijd om voorlopig geen Repair Café-bijeenkomsten te organiseren. Dat doen we na bestudering van de jongste berichten van de Nederlandse overheid.

Weliswaar mogen in ruimtes waar mensen vooral zitten, sinds 19 november weer dertig mensen tegelijk aanwezig zijn. Maar in een Repair Café blijven mensen niet steeds op hun plaats; ze lopen ook rond. Voor doorstroomloaties zoals musea en bibliotheken wordt in de nieuwste berichten alleen gezegd dat mensen een tijdvak moeten reserveren. Hoeveel mensen tegelijk in zo’n tijdvak welkom zijn, wordt niet genoemd. Eerder was dat maximaal vier personen of één huishouden.

Mede door deze onduidelijkheid adviseren we hetzelfde als vóór de verzwaring van de gedeeltelijke lockdown. Dus: wie het zekere voor het onzekere wil nemen, kan volgens Repair Café International de komende weken beter geen Repair Café bezoeken of organiseren.


4 november 2020

Geen Repair Cafés tot en met 18 november

Repair Café-bijeenkomsten zijn in Nederland niet mogelijk tot en met 18 november. Dat volgt uit de jongste maatregelen van de regering. Daarin wordt bepaald dat alle publiek toegankelijke locaties vanaf 4 november 22.00 uur twee weken dicht moeten blijven. De regel geldt voor alle locaties waar Repair Cafés gewoonlijk worden gehouden, zoals buurthuizen, bibliotheken en andere ontmoetingsplekken in de wijk.

Alleen Repair Cafés die in kringloopwinkels of bouwmarkten worden georganiseerd, zijn onder de nieuwe regels niet expliciet verboden. Repair Café International raadt repareersessies in winkelomgevingen echter af. “De bedoeling van de maatregelen is dat mensen zo kort mogelijk in een openbare ruimte zijn. Een winkel die extra activiteiten organiseert, draagt daar niet aan bij, hoe jammer dat ook is voor het repareren van spullen”, zegt Martine Postma van Repair Café International.

Wees inventief!
Repair Café International adviseert alle Repair Cafés om de komende tijd inventief te zijn. “Denk na hoe je toch nog reparaties kunt uitvoeren, of mensen die een kapot voorwerp hebben kunt adviseren”, zegt Martine. “Organiseer videosessies, werk op afspraak, beantwoord mailtjes. Zorg in elk geval dat je bereikbaar bent voor mensen met vragen.”

Diverse Repair Cafés in binnen- en buitenland houden breed toegankelijke videosessies. Vragen stellen kan sowieso via het Repair Café-forum.

De Nederlandse overheid heeft een factsheet beschikbaar met de maatregelen die gelden tijdens de huidige gedeeltelijke lockdown. Vlaamse actuele maatregelen staan op de coronawebsite van de federale overheid.


14 oktober 2020

Advies: voorlopig geen Repair Cafés

Repair Café International adviseert vrijwilligers in Nederland en Vlaanderen om voorlopig geen Repair Café-bijeenkomsten te organiseren. Dat advies is het gevolg van de nieuwe coronamaatregelen van de Nederlandse regering, die per 14 oktober ingaan.

In ruimtes waar mensen vooral zitten, mogen weliswaar nog steeds maximaal dertig mensen tegelijk aanwezig zijn. Maar op doorstroomlocaties, zoals musea en bibliotheken, is het maximum vier personen of één huishouden. Repair Cafés zitten hier tussenin: veel mensen zitten, maar er wordt ook rondgelopen. Wie het zekere voor het onzekere wil nemen, kan volgens Repair Café International de komende weken beter geen Repair Café bezoeken of organiseren.

De Nederlandse overheid heeft een factsheet beschikbaar met de maatregelen die gelden tijdens de huidige gedeeltelijke lockdown. Vlaamse actuele maatregelen staan op de coronawebsite van de federale overheid.


29 september 2020

Maximaal 30 mensen toegestaan in Repair Café

De coronamaatregelen voor bijeenkomsten zoals Repair Cafés zijn toch weer aangescherpt. In ruimtes waar een Repair Café wordt gehouden, mogen maximaal dertig mensen tegelijk aanwezig zijn. Die maatregel geldt vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en geldt in elk geval tot en met 20 oktober. Met de aangescherpte maatregelen wil de Nederlandse regering de verspreiding van het virus terugdringen. De afgelopen weken neemt het aantal besmettingen weer toe.

Contactgegevens achterlaten en reserveren
In de horeca moeten bezoekers de komende weken hun naam en contactgegevens achterlaten, zodat zij bereikbaar zijn voor bron- en contactonderzoek bij een besmetting. In binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in bibliotheken en musea, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Beide maatregelen zouden ook in Repair Cafés kunnen worden toegepast. Repair Café International adviseert organisatoren die hun bijeenkomsten de komende tijd willen laten doorgaan, om deze maatregelen in overweging te nemen.

In Vlaanderen mogen in binnenruimtes nog maximaal tweehonderd mensen aanwezig zijn. Repair Cafés worden daardoor dus niet getroffen. Wel moeten vrijwilligers en bezoekers (vanaf 12 jaar) in Vlaamse Repair Cafés een mondmasker dragen.

We raden alle organisatoren, in Nederland én Vlaanderen, aan om ons ideeëndocument voor Repair Café in de ‘1,5 meter-samenleving’ te lezen. Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met vrijwilligers van diverse Repair Cafés. Het biedt veel nuttige tips. Meer ideeën zijn nog altijd welkom (zie contactgegevens van betrokkenen in het document). Praat ook mee over dit onderwerp op het Repair Café-forum!

Alle maatregelen voor Nederland en Vlaanderen
Lees hier alle coronamaatregelen van de Nederlandse Rijksoverheid die per 29 september 2020 gelden.
Vlaamse actuele maatregelen staan op de coronawebsite van de federale overheid.


26 augustus 2020

Gaat jouw Repair Café weer open?

De zomervakantie is (bijna) voorbij en diverse Repair Cafés bereiden zich voor op een herstart. Op tal van plaatsen zijn maatregelen genomen om veilig te kunnen repareren, met extra hygiënevoorzieningen en voldoende afstand.

Maar nog niet alle Repair Cafés gaan weer open. Sommige durven het nog niet aan, beschikken over onvoldoende ruimte of hebben geen toestemming van de beheerder van het pand.

Neem contact op met de organisator
Wil je weten of jouw Repair Café in september weer van start gaat? Neem dan contact op met de organisator! Let op: de openingstijden op Repaircafe.org/bezoeken zijn algemene dagen en tijden. Deze houden geen rekening met bijzondere situaties, zoals de coronabeperkingen. Neem dus altijd vooraf contact op met de organisator van jouw Repair Café!


25 juni 2020

Repair Cafés weer toegestaan – maar met beperkingen

Per 1 juli zijn Repair Café-bijeenkomsten in Nederland weer toegestaan. Dat blijkt uit de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse overheid. Helemaal als vanouds wordt het nog niet: in binnenruimtes mogen maximaal 100 mensen bij elkaar zijn. Zowel binnen als buiten hebben de aanwezigen liefst een vaste zitplaats en moeten ze anderhalve meter afstand houden tot elkaar.

In Vlaanderen zijn de regels iets strenger: vanaf 1 juli zijn groepsactiviteiten toegestaan met maximaal 15 personen, ongeacht of de bijeenkomst binnen of buiten plaatsvindt. Vlaamse organisatoren kunnen zich het best informeren via de coronawebsite van de federale overheid.

Repair Café in de 1,5 meter-samenleving
Repair Cafés die weer open willen gaan, raden we aan om ons ideeëndocument voor Repair Café in de ‘1,5 meter-samenleving’ te downloaden. Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met vrijwilligers van diverse Repair Cafés. Meer ideeën zijn nog altijd welkom (zie contactgegevens van betrokkenen in het document). Praat ook mee over dit onderwerp op het Repair Café-forum!


12 juni 2020

Repair Cafés met maximaal 30 mensen mogen weer

Relatief kleine Repair Café-bijeenkomsten zijn weer toegestaan. Dat concludeert Repair Café International uit de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse overheid. Daarin staat dat bijeenkomsten binnen mogen plaatsvinden met maximaal 30 personen per gebouw. Voorwaarde is dat mensen anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Buiten mogen mensen zonder maximumaantal bij elkaar zijn als ze afstand houden.

In Vlaanderen zijn per 3 juni bijeenkomsten met maximaal tien mensen toegestaan. ‘Conferenties’ zijn toegestaan met maximaal twintig mensen. In alle gevallen is afstand houden verplicht. Organisatoren in Vlaanderen adviseren we om de coronawebsite van de federale overheid in de gaten te houden en zelf te bepalen of zij menen dat hun Repair Café weer bijeen kan komen.

Repair Café in de 1,5 meter-samenleving
Repair Cafés die weer open willen gaan, raden we aan om ons ideeëndocument voor Repair Café in de ‘1,5 meter-samenleving’ te downloaden. Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met vrijwilligers van diverse Repair Cafés. Meer ideeën zijn nog altijd welkom (zie contactgegevens van betrokkenen in het document). Praat ook mee over dit onderwerp op het Repair Café-forum!


14 mei 2020

Geen ’traditionele’ Repair Cafés tot 1 september

Traditionele Repair Cafés – waarbij reparateurs en bezoekers zich samen letterlijk buigen over kapotte voorwerpen – zitten er tot 1 september 2020 in Nederland niet in. Die conclusie trekt Repair Café International uit de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse overheid. Volgens die richtlijnen zijn georganiseerde samenkomsten tot 1 september niet toegestaan. “Denk aan samenkomsten in theaters, cafés, of op terrassen, kermissen of feesten”, staat op de webpagina van de Rijksoverheid.

Met dit soort samenkomsten zijn de traditionele Repair Cafés vergelijkbaar. Daarom lijkt het logisch dat ook deze vallen onder de samenkomsten die voorlopig verboden zijn. “Het is heel erg jammer voor alle vrijwilligers die zo graag weer van start willen”, reageert Martine Postma, directeur van Repair Café International. “Daarnaast is het óók erg jammer voor alle mensen die thuis een kapot voorwerp hebben.”

Repair Café International adviseert Repair Cafés in Vlaanderen om dezelfde termijn in acht te nemen. Volgens de coronawebsite van de federale overheid zijn evenementen in elk geval tot en met 30 juni verboden. De komende tijd wordt bekeken onder welke voorwaarden sociale activiteiten in Vlaanderen weer kunnen plaatsvinden.

Zoeken naar andere manieren om te repareren
Niet alle repareeractiviteiten in Nederland en Vlaanderen hoeven tot 1 september stil te liggen. Repair Café International meent dat alle Repair Cafés vrij zijn om manieren te zoeken waarop zij, binnen de regels, toch een reparatiedienst kunnen aanbieden. Martine: “Je kunt bv. denken aan repareren op afspraak, dus geen vrije inloop. Of een online spreekuur. Ieder Repair Café kan dit op zijn eigen manier invullen.”

Diverse Nederlandse Repair Cafés hebben zich al voorbereid op een mogelijke versoepeling van de maatregelen. Samen wordt nagedacht over ideeën voor Repair Café-bijeenkomsten in de ‘1,5 meter-samenleving’. Download de meest recente versie van dit ideeën-document. Meer ideeën zijn welkom (zie contactgegevens van betrokkenen in het document). Praat ook mee over dit onderwerp op het Repair Café-forum!

Gooi kapotte spullen niet weg!
Repair Café International hoopt dat de huidige situatie niet tot onnodig veel extra afval leidt. Martine: “We hopen heel erg dat mensen bereid zijn kapotte voorwerpen nog even te bewaren en ze niet toch maar weg te gooien. Dat zou echt zonde zijn van al die spullen.”


22 april 2020

Bijeenkomsten verboden t/m 19 mei

Repair Cafés in Nederland mogen in elk geval tot en met 19 mei geen repareerbijeenkomsten organiseren. Dat volgt uit de nieuwe maatregelen die de Nederlandse regering op 21 april heeft bekendgemaakt om het coronavirus onder controle te krijgen. Volgens deze nieuwe maatregelen zijn samenkomsten waarvoor geen vergunnings- of meldplicht geldt, tot en met dinsdag 19 mei verboden. Dat verbod geldt óók als mensen 1,5 meter afstand houden van elkaar. Een overzicht van alle maatregelen staat in de factsheet van de Nederlandse Rijksoverheid.

Repair Café International adviseert Repair Cafés in Vlaanderen om dezelfde termijn in acht te nemen. Vlaamse Repair Cafés blijven op de hoogte van maatregelen via de speciale coronawebsite van de federale overheid. Mensen in Vlaanderen kunnen ook elke dag (tussen 09.00 en 14.00 uur) contact opnemen met de online Medische Chat.


17 april 2020

Repair Café Uden helpt bij thuis repareren

De vrijwilligers van Repair Café Uden zitten niet stil tijdens de coronacrisis. Op hun eigen website hebben ze een pagina vol tips en links gemaakt voor mensen die zelf thuis willen gaan repareren. De pagina verwijst naar informatie over het repareren van onder meer fietsen, kleding, cd-spelers, lampen…

Het is niet het eerste initiatief van Repair Café Uden om repareren ook tijdens de thuisisolatie te blijven stimuleren. Op 8 april organiseerden de reparateurs al een openbare online repareerbijeenkomst.


1 april 2020

#FixAtHome tegen de corona-blues

Nu steeds meer mensen noodgedwongen thuis zitten, wordt het tijd om de corona-blues actief te bestrijden. En wat is daarvoor beter dan repareren! iFixit, Repair Café International en andere organisaties houden de komende twee weken de hashtag-campagne #FixAtHome. De campagne loopt op Twitter, Instagram en Facebook. Meedoen is heel eenvoudig. Deel social posts met de hashtag #FixAtHome over onderwerpen als:

  • Reparaties en projecten waar je thuis mee bezig bent
  • Instructies voor projecten die thuis kunnen worden uitgevoerd
  • Stof tot nadenken: waarom is repareren juist nu goed en belangrijk?

Meer weten? Bekijk deze video van Jiri Krejci, lees de campagne-uitleg van iFixit en doe mee met #FixAtHome!


24 maart 2020

Geen bijeenkomsten tot 1 juni

Repair Cafés in Nederland mogen tot 1 juni 2020 geen repareerbijeenkomsten organiseren. Dat volgt uit nieuwe, strengere maatregelen die de Nederlandse regering op 23 maart heeft bekendgemaakt om het coronavirus onder controle te krijgen.

Repair Café International adviseert Repair Cafés in Vlaanderen om dezelfde termijn in acht te nemen. Vlaamse Repair Cafés blijven op de hoogte van maatregelen via de speciale coronawebsite van de federale overheid. Mensen in Vlaanderen kunnen ook elke dag (tussen 09.00 en 14.00 uur) contact opnemen met de online Medische Chat.

 


16 maart 2020

Advies: geen Repair Café tot en met 6 april

Repair Café International adviseert Repair Cafés wereldwijd om de komende weken geen repareerbijeenkomsten te houden. Op die manier willen we de verspreiding van het coronavirus helpen beperken. Voor Nederlandse en Belgische Repair Cafés geldt het advies in elk geval tot en met 6 april.

Maatregelen van de overheid
Het advies past in het beleid van de Nederlandse en Belgische overheid tegen verspreiding van het virus. Nederland nam op 12 maart maatregelen en breidde die op 15 maart verder uit. In België zijn sinds 13 maart noodmaatregelen van kracht.

Vooruitziende blik
Tal van Repair Cafés hadden uit zichzelf al besloten repareerbijeenkomsten in de komende weken niet door te laten gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Repair Cafés in Den Haag, Steenwijkerland en Spijkenisse. De organisatoren van het Duitse Repair Café Morsbach hadden een vooruitziende blik: zij bliezen hun repareerbijeenkomst van 7 maart al af vanwege het coronavirus.

Thuis repareren
Repair Café International wenst iedereen de komende weken veel sterkte. “Wie zich gezond voelt, kan thuis natuurlijk gewoon doorgaan met repareren”, aldus directeur Martine Postma. “Laten we hopen dat het snel ook buitenshuis weer kan, in de duizenden Repair Cafés ter wereld.”

Dit bericht heeft 0 reacties

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top