skip to Main Content

De Nederlandse reparatiesector moet twee keer zo groot worden. Dat is een van de vier cruciale aanbevelingen van impact-organisatie Circle Economy om de Nederlandse circulaire economie te versnellen. Die versnelling is nodig om een volledig circulaire economie in 2050 mogelijk te maken.

Kloof overbruggen
De aanbevelingen en onderbouwing staan in het Circularity Gap Report – the Netherlands, dat vandaag is gepubliceerd. Hierin heeft Circle Economy voor Nederland uitgewerkt wat er moet gebeuren om de kloof naar een circulaire economie te overbruggen.

Die kloof wordt wereldwijd nog altijd groter, ondanks de populariteit van het begrip ‘circulair’. Het eerste wereldwijde Circularity Gap Report verscheen in 2018. Daarin constateerde Circle Economy dat de wereldeconomie voor 9,1 procent circulair is. In de derde editie, uit 2020, bleek dat percentage te zijn gedaald tot 8,6 procent.

Nederland verspilt driekwart van de grondstoffen
Nederland doet het een stuk beter dan het wereldwijde gemiddelde: de Nederlandse circulariteit is met 24,5 procent bijna drie keer zo hoog. Toch wordt ook in ons land nog meer dan driekwart van de grondstoffen verspild. Momenteel consumeren Nederlanders jaarlijks 221 miljoen ton aan grondstoffen, waartoe fossiele brandstoffen, mineralen, metalen en biomassa behoren. Daarvan wordt 54 miljoen ton hergebruikt. Per inwoner wordt jaarlijks in Nederland 9,8 ton aan grondstoffen verspild.

Om de reparatiesector te verdubbelen zijn volgens de auteurs radicaal andere businessmodellen nodig. Hoofdauteur Marc de Wit van Circle Economy: “Traditionele businessmodellen zijn niet ingericht op hergebruik of recycling. Bedrijven die inzetten op het repareren van grote producten, zoals MRI-scanners en auto’s, gaan straks echt het verschil maken. Niet alleen voor de circularity gap, maar ook voor hun eigen economische positie.”

Draagvlak voor reparatie
Voor alledaagse consumptiegoederen bestaat de Nederlandse reparatiesector momenteel grotendeels uit Repair Cafés. “Deze vrijwilligersinitiatieven zijn fantastisch om meer draagvlak voor reparatie te creëren”, zegt Martine Postma, directeur van Repair Café International. “In het Repair Café ervaar je dat reparatie mogelijk is, dat het helemaal niet moeilijk hoeft te zijn en dat het leuk is bovendien. Maar om reparatie echt een centrale plaats in de samenleving te geven, is meer nodig.”

Volgens Martine moeten naast de Repair Cafés ook betaalde reparateurs weer een goede boterham kunnen verdienen. “Daarvoor is het nodig dat reparatiewerk goedkoper wordt, zodat het voor meer producten aantrekkelijk wordt om ze te laten repareren.”

Repareren prikkelt je creativiteit
Verder vindt Repair Café International dat het aanleren van reparatievaardigheden weer een plaats moet krijgen in het onderwijs. Martine: “Het is heel belangrijk om jonge mensen hiermee te inspireren. Je moet ze laten ervaren wat een goed gevoel het geeft als je met je eigen handen een kapot voorwerp weer heel kunt maken. Zelf een reparatie uitvoeren prikkelt je creativiteit. Het geeft zelfvertrouwen en verandert je mentaliteit. Dat is wat we nodig hebben om de circulaire economie te laten slagen.”

Repair Café bij 1 Vandaag
1 Vandaag zond op dinsdag 2 juni een item uit over het rapport van Circle Economy. Daarin werd ook een Repair Café bezocht. Via deze link kun je het item terugkijken (vanaf minuut 17.10).

Dit bericht heeft 2 reacties

  1. Bonjour, Donnez moi des indications pour créer un Repair Café sans payer. Pour Paris on me demandait une participation financière.
    Maintenant j’habite Béziets.
    Cordialement

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top