skip to Main Content

Repair Cafés zijn een belangrijk onderdeel van de reparatie-infrastructuur in Nederland. Dat blijkt uit de Verkenning Nederlandse Reparatie-infrastructuur, die onlangs is gehouden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Een van de meest kansrijke opties

Repair Cafés worden in het rapport onderscheiden als een van de zeven pijlers van de reparatie-infrastructuur. Bovendien worden ze omschreven als een van de meest kansrijke opties voor reparatie van voorwerpen buiten de garantietermijn.

Meerderheid reparaties in Repair Café succesvol

Reparatie door professionele partijen (vier van de zeven pijlers) vinden consumenten vaak te duur, kringloopwinkels voeren over het algemeen alleen simpele reparaties uit en consumenten die zelf repareren (de zevende pijler) doen dat vooral voor zichzelf. In een Repair Café is een meerderheid van de reparaties succesvol – voor bepaalde productcategorieën is dat zelfs een zeer ruime meerderheid. Repair Cafés zijn dus voor de reparatie van voorwerpen buiten de garantietermijn een echte uitkomst.

Download het rapport

De onderzoekers doen in hun rapport diverse aanbevelingen om de reparatie-infrastructuur te verstevigen. Zo pleiten ze voor het opleiden van meer professionele reparateurs.

Wil je meer lezen? Download dan het rapport op de website van de Rijksoverheid.

Back To Top