skip to Main Content

fotoRCDe Repair Cafés in Nederland vervullen een belangrijke sociale functie. Vrijwilligers leren bezoekers en andere vrijwilligers kennen, hebben het gevoel dat zij nuttig werk doen en krijgen meer zelfvertrouwen door hun werk bij het Repair Café. Dat blijkt uit een onderzoek onder Repair Café-vrijwilligers in het hele land.

Het onderzoek is gehouden door Stichting Repair Café, in samenwerking met een onafhankelijke marktonderzoeker. Doel was antwoord te geven op twee vragen, namelijk: in hoeverre bevordert de aanwezigheid van een Repair Café de sociale contacten in de buurt? En: draagt het Repair Café bij aan het gevoel van empowerment bij de vrijwilligers? In totaal 117 vrijwilligers vulden in het kader van het onderzoek een enquête in. Met zes van deze vrijwilligers is vervolgens een persoonlijk gesprek gevoerd over hun motivatie en hun ervaringen met het Repair Café.

Ontmoetingsplaats
Uit de antwoorden werd duidelijk dat het Repair Café een belangrijke sociale functie vervult. Nagenoeg alle vrijwilligers (97 procent) hebben tijdens de bijeenkomsten bezoekers en andere vrijwilligers uit de buurt leren kennen. De helft van de ondervraagden beschouwt de repareerbijeenkomsten als ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt. Bijna eenderde heeft ook buiten het Repair Café contact met buurtgenoten die ze in het Repair Café hebben leren kennen. Ruim de helft (54 procent) van de vrijwilligers heeft door het Repair Café zijn of haar sociale netwerk uitgebreid. Hieruit mag worden geconcludeerd dat het Repair Café de sociale contacten in de buurt bevordert.

Zelfvertrouwen
Vrijwel alle vrijwilligers (95 procent) hebben het gevoel dat zij nuttig werk doen bij het Repair Café. Eenderde geeft aan door het Repair Café meer zelfvertrouwen te hebben gekregen. Van de vrijwilligers die geen betaald werk hebben, heeft 37 procent het gevoel dat zij door het Repair Café weer actief meedoen in de maatschappij.

Betaalde klussen
Tijdens de interviews met zes vrijwilligers bleek dat deze allen erg betrokken zijn en trots op hun werkzaamheden. Ze zeggen zich sterker en zelfverzekerder te voelen. Voor sommige vrijwilligers was het Repair Café een manier om uit een sociaal isolement te komen, voor andere een manier om weer betaalde klussen te krijgen. Dat het Repair Café bijdraagt aan de empowerment van een belangrijk deel van de ondervraagde vrijwilligers, staat volgens de onderzoekers buiten kijf.

Enkele citaten van vrijwilligers uit het onderzoek:
Vrouw (50 jaar), vrijwillig reparateur aan de naaitafel:
“Het is heel fijn om nu iets te doen dat niet alleen leuk is, maar ook het gevoel geeft: ik draag weer een steentje bij, ik heb nut.”

Man (68 jaar), vrijwillig reparateur elektrische apparaten:
“Mensen zijn erg betrokken. Het feit dat het allemaal vrijwilligers zijn maakt het ook zo leuk. Dat heeft te maken met het principe van geven. Als iemand iets aan je geeft, wil je dat eigenlijk ook weer doorgeven.”

Vrouw (47 jaar), vrijwillig reparateur elektrische apparaten:
“Ik haal er veel voldoening uit. Ik heb het gevoel dat we nuttig werk doen. Laatst kwam er een slechthorende mevrouw met een telefoon bij me. De telefoon was erg belangrijk voor haar omdat niet elke telefoon een klank-kleur geeft die zij kan horen. Het is me gelukt de telefoon te repareren en ze is later heel blij terug gekomen. Daar word ik ook blij van natuurlijk.”

Man (60 jaar), vrijwilliger elektrische apparaten:
Door het Repair Café ben ik mij weer sociaal gaan bezighouden. Ik had nog nooit vrijwilligerswerk gedaan in een sociale setting. Dit is voor mij een unieke mogelijkheid, omdat repareren centraal staat.”

onderzoek_voorkant

Dit bericht heeft 0 reacties

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top