skip to Main Content

Het Deltion College in Zwolle heeft sinds kort zijn eigen Repair Café! Studenten, medewerkers en omwonenden van deze mbo-school zijn elke dinsdagochtend welkom met hun kapotte spullen.

Het Repair Café wordt bemand door oud-medewerkers van Deltion, onder wie een oud-techniekdocent maar ook het voormalige hoofd van de drukkerij van Deltion. “Deze mensen vinden het leuk om bij de school betrokken te blijven en op deze manier iets bij te dragen aan een duurzame samenleving”, vertelt coördinator Paul de Wit. Hij is in het dagelijks leven themaregisseur TGO (techniek in de gebouwde omgeving) bij Deltion.

Koppeling met projectonderwijs

Bezoekers zijn op dit moment vooral mensen uit de omliggende wijk. Maar het Repair Café is zeker ook bedoeld voor studenten van Deltion zelf, benadrukt Paul. “Ze weten dat het Repair Café er is, maar ze komen nog niet vaak langs. Daar willen we verandering in brengen, want we vinden het belangrijk om aan onze studenten te laten zien wat een circulaire economie in de praktijk betekent.”

Daarom wil Deltion het Repair Café koppelen aan projectonderwijs. Paul heeft hiervoor allerlei ideeën. “Hier in de regio heb je bijvoorbeeld het demontagebedrijf Road2Work”, vertelt hij. “Daar halen ze afgedankte apparaten uit elkaar, zoals wit- en bruingoed. De gesorteerde losse materialen gaan naar afvalverwerkers, die er nieuwe grondstoffen van maken. Wij willen kijken of een deel van die apparaten kan worden gerepareerd in plaats van gerecycled.”

Reserve-onderdelen uit 3D-printer

Deltion wil bijvoorbeeld studenten aan het werk zetten met het ontwerpen en printen van reserve-onderdelen. “Onze studenten leren hoe je technische tekeningen voor 3D-printers maakt”, legt Paul uit. “Als Road2Work daarmee apparaten kan repareren, dan ben je een stapje hoger op de R-ladder. Dan maak je de circulaire economie heel tastbaar.”

Deltion in Zwolle wil reserve-onderdelen ontwerpen met een 3D-printer

Paul heeft ook al nagedacht over het materiaal waarmee de vervangende onderdelen kunnen worden geprint. “Bij de kringloop Zwolle komen veel spullen binnen die niet meer verkoopbaar zijn, ook spullen van kunststof. Van die kunststof kan granulaat worden gemaakt, dat je kunt gebruiken in 3D-printers. De kringloop heeft zijn personeel al op cursus gestuurd om de kunststoffen te selecteren op de juiste kwaliteit.”

Jong leert van oud en andersom

Deltion werkt in een 3D-practicum al samen met Hogeschool Windesheim. “Het zou prachtig zijn als we ook Road2Work bij die samenwerking zouden kunnen betrekken”, vindt Paul.

Een van de doelen van het Repair Café bij Deltion is om de jonge generatie te laten leren van de oude, maar ook andersom. “Ik ben zelf een techneut in hart en nieren, maar met 3D-printers ben ik een stuk minder handig dan die jonge mensen”, vertelt Paul. “We kunnen dus veel van elkaar leren.”

Back To Top