skip to Main Content

Niet alleen Europa spant zich in voor het recht op reparatie. De strijd voor repareerbare spullen en toegang tot reparatie-informatie en reserve-onderdelen wordt wereldwijd gevoerd.

De Verenigde Staten lopen daarbij voorop. Drie van de vijftig staten hebben intussen een wet die het recht op reparatie regelt: New York keurde zo’n wet als eerste goed, in december 2022. In mei 2023 volgde Minnesota, begin oktober Californië. Daarmee geldt het recht op reparatie nu voor bijna 20 procent van alle Amerikanen.

Californië: reparatiemateriaal moet tot 7 jaar beschikbaar blijven

De Californische wet gaat van de drie het verst. Alle elektronische producten en apparaten die meer dan 50 dollar kosten, vallen eronder. Fabrikanten moeten voor al deze producten reparatiemateriaal (onderdelen, gereedschap en reparatie-informatie) beschikbaar houden tot drie jaar na de productiedatum. Voor producten boven de 100 dollar is dat zelfs zeven jaar. Wel moeten de spullen na 1 juli 2021 zijn geproduceerd.

De Californische gouverneur Gavin Newsom ondertekende de nieuwe wet begin oktober 2023

Repareerplatform iFixit denkt dat de nieuwe wetten ook gunstig zijn voor mensen buiten New York, Minnesota en Californië. “We verwachten dat fabrikanten zich snel zullen aanpassen en de nieuwe wetten in de hele VS zullen toepassen door service-documentatie online te zetten en reserve-onderdelen te gaan verkopen”, schrijft mede-oprichter Kyle Wiens op de website van iFixit.

iFixit wijst erop dat Apple, Google, Valve en Samsung in reactie op de New Yorkse wet al openbare programma’s voor thuisreparatie hebben uitgerold.

Australië: veel plannen maar nog geen wetten

Ook in Australië is het recht op reparatie een hot item. Actiegroepen, waaronder het Australian Repair Network, maken zich er al jaren hard voor. Een speciale commissie die de Australische overheid adviseert, publiceerde in 2021 al een onderzoeksrapport waaruit bleek dat reparatie bij veel producten aanzienlijk wordt belemmerd.

Het rapport bevatte allerlei aanbevelingen, bijvoorbeeld dat zelfstandige reparateurs breder toegang zouden moeten krijgen tot reparatiebenodigdheden en dat nieuwe producten labels zouden moeten krijgen met informatie over duurzaamheid en repareerbaarheid. Maar een en ander heeft nog niet geleid tot daadwerkelijke Right to Repair-wetgeving.

Wel is in Australië sinds 2022 een regeling van kracht die alle autoreparateurs eerlijke toegang geeft tot de informatie die nodig is voor het onderhouden en repareren van voertuigen.

Aotearoa Nieuw-Zeeland: nieuwe afvalwet moet uitkomst brengen

Ook in Aotearoa Nieuw-Zeeland bestaat nog geen Right to Repair-wet. Wel werkt het ministerie van Milieu aan een nieuwe afvalwet, waarin het recht op reparatie moet worden benoemd. Die wet wordt naar verwachting op zijn vroegst in 2025 van kracht.

Canada: wetsvoorstel in behandeling

Canada volgt een soortgelijk pad. Daar loopt een proces om de Copyright-wet aan te passen zodat die voorziet in het recht op reparatie van elektronica, huishoudelijke apparaten en landbouwmachines. Een voorstel voor aanpassingen is in oktober aangenomen door het House of Commons – de Canadese Tweede Kamer. Een technische commissie moet het nog bestuderen, waarna ook de Senaat erover moet beslissen.

Repareerbaarheid van landbouwmachines is voor boeren heel belangrijk

India: commissie werkt aan voorstellen

In India werkt het ministerie van Consumentenzaken aan plannen om het recht op reparatie wettelijk te regelen. Een commissie heeft de opdracht gekregen om met voorstellen te komen. De commissie richt zich in eerste instantie op landbouwmachines, mobiele telefoons en tablets, auto’s en duurzame consumentengoederen zoals huishoudelijke apparaten, meubels, gereedschap en speelgoed.

Dit bericht heeft 0 reacties

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top