Internationale Repair Café Week
Ook in [plaatsnaam]

Van 13 tot en met 21 oktober 2018 is het Internationale Repair Café Week. Wereldwijd organiseren vrijwilligers in die week bijeenkomsten die draaien om samen repareren. Ook in [plaatsnaam].

Op [dag + datum] tussen [tijd en tijd] organiseert Repair Café [locatie] een bijeenkomst in [naam gebouw]. Iedereen is van harte welkom met kapotte spullen. De vrijwilligers zijn vooral goed in het repareren van [korte opsomming van soorten spullen].

Negen jaar Repair Café
Met de Internationale Repair Café Week wordt gevierd dat het Repair Café negen jaar bestaat. Op 18 oktober 2009 organiseerde Martine Postma in Amsterdam de allereerste repareerbijeenkomst onder de naam Repair Café. Intussen zijn er meer dan [aantal] Repair Cafés verspreid over [aantal] landen.

In een Repair Café krijgen (dierbare) kapotte spullen een tweede leven. Bezoekers zien dat repareren mogelijk is, en vaak helemaal niet zo moeilijk als ze misschien dachten. Maar bovenal ervaren ze dat repareren leuk is. Kom het ook eens proberen!

 

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over het Repair Café-netwerk bezoekt u de website van Stichting Repair Café International: Repaircafe.org.

Voor meer informatie over Repair Café [plaatsnaam] neemt u contact op met [naam organisator] van Repair Café [plaatsnaam]: [telefoonnummer en e-mailadres].

Foto
Credit: [naam fotograaf]

Noot voor Repair Café (dit niet meesturen naar de redactie)

Stuur dit persbericht 2 tot 3 weken voor de Internationale Repair Café Week naar al jullie mediacontacten. De kranten, televisie, radio en de webredacties. Maar ook naar de gemeente, naar scholen en andere geïnteresseerde organisaties. Neem eventueel telefonisch contact op met de belangrijkste (media)contacten: “Heeft u ons persbericht over de Internationale Repair Café Week ontvangen?”

Mail opstellen
Kopieer het bericht en plak het in een e-mailbericht. Vul dan alle [gaten] in het bericht met jullie eigen gegevens. Vergeet niet de vierkante haken te verwijderen! Verstuur het persbericht niet als bijlage.

Onderwerpregel
Persbericht: Internationale Repair Café Week 2018

Foto
Hebben jullie een geschikte foto voor bij het persbericht? Voeg deze dan toe als bijlage, met de naam van de fotograaf als fotocredit.