skip to Main Content

Repair Café Farnham (VK) heeft een nieuwe tool gelanceerd: de ‘Repair Café Carbon Calculator’. Met deze gratis tool kun je uitrekenen hoeveel CO2 jouw Repair Café bespaart.

Wat is de Carbon Calculator?

De Repair Café Carbon Calculator is een gratis en gebruiksvriendelijk online platform. Het is gemaakt voor Repair Cafés en andere reparatie-organisaties om een ​​idee te krijgen van de CO2-uitstoot die door hun activiteiten wordt voorkomen. Voor zover bekend is het de eerste online tool die inzicht geeft in CO2-reductie als gevolg van productreparaties.

De Carbon Calculator werd in april 2020 gelanceerd. Hij is het resultaat van een samenwerking van drie maanden tussen onderzoeker Steve Privett, professor Martin Charter van Farnham Repair Café en de University for the Creative Arts (UCA).

Hoe werkt de Carbon Calculator?

De Carbon Calculator gaat uit van de totale hoeveelheid broeikasgassen die besloten liggen in producten die met succes zijn gerepareerd door Repair Cafés in het Verenigd Koninkrijk. Deze hoeveelheid werd bepaald door een schatting te maken van de broeikasgasemissies die zouden zijn ontstaan ​​als de producten niet waren gerepareerd, maar zouden zijn vervangen door nieuwe producten.

“Met onze Carbon Calculator kunnen gebruikers snel een grove schatting van hun emissiebesparingen maken op basis van het gewicht of het aantal succesvolle reparaties. Ze kunnen dat ook in meer detail doen per productcategorie”, zegt Martin Charter, directeur van het Center for Sustainable Design of UCA en voorzitter van het bestuur van Repair Café Farnham.

Verder houdt de calculator rekening met een aantal andere variabelen, zoals de gemiddelde emissies door transport van en naar het Repair Café, het gebruik van reserveonderdelen etc.

Twee versies: snel en standaard

De Carbon Calculator is beschikbaar in twee versies: snel en standaard.

Figuur 1: voorbeeldresultaten met in totaal 50 succesvolle reparaties

Snelle versie: Als je snel je emissie-besparingen wilt inschatten, hoef je alleen het totale gewicht van de succesvolle reparaties (kg) of het totale aantal succesvol gerepareerde artikelen in te voeren.

De snelle versie gebruikt gemiddelde emissiebesparingen voor alle producten, maar houdt ook rekening met andere factoren die van invloed zijn op emissies, zoals het type transport dat wordt gebruikt en het aantal kilometers dat mensen doorgaans van en naar het Repair Café afleggen enz.

Meer weten over het gebruik van de snelle calculator? Bekijk deze gedetailleerde video-uitleg.

 

Figuur 2: Voorbeeld van de resultaten van de standaard Carbon Calculator per categorie

 

Standaardversie: voor de standaard Carbon Calculator moet je het totale gewicht van de succesvolle reparaties (kg) of het totale aantal met succes gerepareerde artikelen invoeren voor elk van de 8 verschillende beschreven categorieën.

De tweede versie geeft een nauwkeuriger schatting van de bespaarde emissies: hij gebruikt een gemiddeld gewicht en gemiddelde CO2-emissies voor producten in elke categorie, zoals te zien is in Figuur 2. Repair Cafés die hun reparatiegegevens bijhouden, bijvoorbeeld via de RepairMonitor, kunnen deze gegevens invoeren in de Carbon Calculator.

Meer weten over het gebruik van de standaardcalculator? Bekijk deze gedetailleerde video-uitleg.

 

Milieu-impact van Repair Cafés

Het lijkt aannemelijk dat Repair Cafés goed zijn voor het milieu, aangezien de consumptie van nieuwe producten veel grondstoffen en CO2-uitstoot kost. Toch zegt professor Charter dat er eigenlijk “heel weinig harde gegevens zijn over het potentiële vermogen van Repair Cafés om de CO2-uitstoot te verminderen”. Tot nu toe is er vooral aandacht geweest voor de bredere milieuvoordelen van het Repair Café. De Carbon Calculator is “het eerste hulpmiddel om Repair Cafés de kans te geven daar verandering in te brengen. Met de Carbon Calculator kunnen zij hun CO2-besparingen nauwkeuriger inschatten”, zegt hij.

Steve Privett voegt toe: “Ons onderzoek geeft aan dat de meerderheid van de mensen van wie producten worden gerepareerd, deze blijven gebruiken in plaats van nieuwe spullen te kopen. Dit helpt om grondstoffen te behouden en de CO2-uitstoot te verlagen. ”

Door de Carbon Calculator gratis te maken voor Repair Cafés, willen de ontwikkelaars beleidsmakers, fabrikanten, reparateurs en bezoekers helpen om het verband te leggen tussen de circulaire economie en klimaatverandering. Ook willen ze mensen motiveren voor een reparatiecultuur.

Meer weten?

Steve Privett begon als student met zijn onderzoek naar CO2-besparing door Repair Cafés. Zijn eerste bevindingen over dit onderwerp zijn in 2019 gepubliceerd op de Repair Café-website. Meer informatie hierover is ook te vinden in deze samenvatting.

Dit bericht heeft 0 reacties

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top