skip to Main Content

Mensen die een Repair Café hebben bezocht, zijn daarna zelf meer gaan repareren. Ze hebben minder spullen weggegooid en hebben anderen verteld over het Repair Café. Dat zijn enkele uitkomsten van een enquête die de Stichting Repair Café onlangs heeft gehouden. De Stichting wilde peilen in hoeverre het Repair Café in een behoefte voorziet.

De Stichting Repair Café vroeg enkele weken geleden aan circa duizend ontvangers van de nieuwsbrief of ze wilden deelnemen aan een schriftelijke enquête. Het doel: inzicht krijgen in hoe het Repair Café het weggooigedrag heeft beïnvloed. Ruim tweehonderd mensen namen de tijd en moeite om de enquête in te vullen. Er kwamen positieve, hoopgevende en leerzame reacties uit naar voren.

Eye-opener
Het overgrote deel van de respondenten was tevreden over de uitgevoerde reparatie (43 procent heel tevreden, 31 procent tevreden). 42 Procent is minder gaan weggooien. Het betreft dan vooral elektrische apparaten (92 procent). Op de vraag of men door de kennismaking met het Repair Café anders is gaan nadenken over het consumptie- en weggooigedrag, antwoordde 48 procent ‘ja’, 46 procent ‘nee’.

Veel van de nee-zeggers gaven aan dat ze ook vóór de kennismaking met het Repair Café al behoorlijk milieubewust waren en liever geen spullen weggooiden. Voor een aantal mensen is het een ‘eye-opener’ dat er zo veel gerepareerd blijkt te kunnen worden. Een van de respondenten zegt: “Ik durf nu anderen op hun weggooigedrag aan te spreken.”

Compliment
Een andere vraag was: ‘Heb je nieuwe reparatiekennis opgedaan tijdens het Repair Café? Daarop antwoordde 31 procent bevestigend; 60 procent gaf aan géén nieuwe kennis te hebben opgedaan. In een toelichting op deze vraag zegt een aantal respondenten zelf gewoon niet zo handig te zijn. Maar, zegt iemand: “Ik vraag nu sneller aan anderen om iets voor mij te repareren.”

Opmerkelijk is dat een hoog percentage van de deelnemers van de enquête anderen heeft verteld over de doelstellingen van het Repair Café. Maar liefst 75 procent heeft hiermee geprobeerd anderen ertoe aan te zetten hun gedrag te veranderen. Bijna alle ondervraagden (98 procent) zeggen het Repair Café belangrijk tot heel belangrijk te vinden. Dat is een mooi compliment!

Tot slot nog enkele citaten van de geënquêteerden:

“We moeten ten strijde trekken tegen deze weggooicultuur!!”

“Je bent ook trots en zuinig op producten die je zelf hebt helpen repareren.”

“De formule spreekt een brede, diverse doelgroep aan. Iedereen geniet van de sociale contacten.”

“Tegengif tegen het consumptiegeweld.”

“Hopelijk komen er hierdoor meer mensen die spullen een tweede kans geven.”

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Dit bericht heeft 0 reacties

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top