skip to Main Content

Je eigen Repair Café beginnen? Dat kan! Repair Café International ondersteunt lokale groepen in de hele wereld bij het opstarten van hun eigen Repair Café. Voor een eenmalige vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 49) bieden wij het volgende digitale startpakket:

 • het beproefde Repair Café-handboek met daarin alles wat je moet weten om je eigen lokale Repair Café te beginnen. Het handboek is gebaseerd op onze jarenlange ervaring en leidt je stap voor stap door alle stadia heen. Je leest hoe je in jouw buurt repareerdeskundigen en een geschikte locatie vindt, hoe je het benodigde gereedschap bijeen brengt, hoe je publiciteit genereert en fondsen werft voor je lokale initiatief, hoe je de veiligheid in jouw Repair Café waarborgt etc;
 • het Repair Café-logo in diverse formaten om te gebruiken in de communicatie omtrent jouw lokale Repair Café;
 • invulbare posters, flyers en een persbericht waarmee je jouw Repair Café in de buurt kunt aankondigen;
 • inschrijfformulieren waarmee je kunt bijhouden van wat er in jouw Repair Café wordt gerepareerd, en waarmee je de aansprakelijkheid kunt afdekken;
 • informatie over aanmelding bij de RepairMonitor, de online tool waarmee Repair Cafés wereldwijd data verzamelen;
 • evaluatieformulieren waarmee je feedback van bezoekers kunt verzamelen;
 • bordjes waarop je zelf de namen van de basisstations in jouw Repair Café kunt invullen (zoals ‘Elektrische apparaten’, ‘Meubels’ en ‘Kleding’) en posters waarmee je de ruimte in Repair Café-stijl kunt aankleden;
 • formulieren waarmee je vrijwilligers en donateurs kunt werven;
 • een speciale handleiding voor het werken met vrijwilligers uit specifieke doelgroepen, zoals mensen met een psychiatrische aandoening, niet-aangeboren hersenletsel of een lichamelijke beperking (‘Repair Café Plus’).

Wanneer jouw Repair Café van start gaat…

 • vermelden wij jouw Repair Café-locatie op onze wereldkaart; Nederlandse Repair Cafés die op de kaart staan, vallen automatisch onder onze collectieve aansprakelijkheidsverzekering;
 • krijg je je eigen pagina op onze website. Deze pagina kun je zelf vullen met allerlei informatie over jouw Repair Café;
 • sturen we je een unieke code, waarmee je eenmalig gratis gereedschap ter waarde van € 70 voor jouw Repair Café kunt bestellen bij iFixit. Je betaalt alleen verzendkosten;
 • krijg je voor de leestafel in jouw Repair Café een gratis exemplaar van Weggooien? Mooi niet!, het boek van Martine Postma over het internationale succes van het Repair Café.

Repair Café starten

“En hoe zit het met de kleine lettertjes?”

Die houden we graag zo eenvoudig mogelijk. Wel vinden we het belangrijk om vooraf een paar afspraken met je te maken, zodat voor iedereen duidelijk is en blijft wat een Repair Café is en wat je er kunt verwachten. We vragen je daarom akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden:

 • Het initiatief dat met ons materiaal wordt opgestart, wordt op vrijwillige en niet-commerciële basis uitgevoerd onder de naam Repair Café (en niet Repareercafé, Kluscafé, Doe-het-zelf-werkplaats of iets dergelijks);
 • Het Repair Café is geen gratis reparatiewerkplaats. Het is een ontmoetingsplaats in de buurt, waar het gaat om sámen repareren, om kennisoverdracht en om sociaal contact tussen buurtgenoten. Het repareren gebeurt tíjdens de Repair Café-bijeenkomst, in aanwezigheid van en zo mogelijk met medewerking van de eigenaar van het kapotte voorwerp. Kapotte spullen worden dus niet bij het Repair Café afgegeven en later weer opgehaald;
 • In de publiciteit en communicatie wordt altijd gebruikgemaakt van het Repair Café-logo. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in dit logo; het Repair Café-logo is auteursrechtelijk beschermd;
 • In de publiciteit en communicatie wordt altijd voor meer informatie verwezen naar Repaircafe.org;
 • Mensen die ons materiaal bestellen, vinden het geen probleem dat wij hun e-mailadres in voorkomende gevallen doorgeven aan mensen of groepen in hun buurt die eveneens belangstelling hebben getoond om een Repair Café te beginnen.

Het idee achter deze voorwaarden is dat we zo, samen met jou, een groot netwerk van herkenbare Repair Cafés opbouwen, en dat de informatie hierover bij elkaar blijft (en dus voor buitenstaanders makkelijk vindbaar) via de Repair Café-site.

Als je akkoord bent met onze voorwaarden, kun je nu het Repair Café-startpakket bestellen!

Repair Café starten

Zodra we je betaling hebben ontvangen, kun je al het materiaal downloaden. Zo kun je direct van start met de voorbereiding van jouw eigen Repair Café.

Back To Top