skip to Main Content

Een jonger publiek proberen aan te trekken is een van de belangrijkste taken die Repair Cafés voor zichzelf zien in de toekomst. Die conclusie kan worden getrokken uit de Wereldwijde Repair Café-enquête. Repair Café International voerde dit onderzoek in 2019 uit, samen met de Universiteit van Manchester en de University for the Creative Arts in Farnham (VK).

295 Repair Cafés deden mee aan de enquête
In totaal 295 Repair Cafés in veertien landen namen de tijd om de vragen in de enquête te beantwoorden. Deze vragen gingen over allerlei aspecten van het Repair Café: organisatorische zaken, soorten en aantallen producten die voor reparatie worden binnengebracht, specifieke doelen van individuele Repair Cafés en vele andere aspecten.

Poppenziekenhuizen en student-vrijwilligers
Het aantrekken van jongere bezoekers en jongere vrijwilligers zijn de meest genoemde punten waar Repair Cafés problemen mee hebben (zie onderstaande grafiek, pag. 23 in het onderzoeksrapport). Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat er al veel wordt gedaan om deze doelen te bereiken. De respondenten noemen allerlei activiteiten, zoals:

 • Evenementen om fietsverlichting te repareren
 • Knutselstations waar kinderen vertrouwd kunnen raken met gereedschap, dingen uit elkaar kunnen halen etc.
 • Samenwerking met buurtprojecten voor jongeren, of het uitnodigen van schoolklassen
 • Speelgoedreparatieworkshops en poppenziekenhuizen organiseren
 • Student-vrijwilligers werven

Lobby voor beter productontwerp
Gevraagd naar de toekomst, blijken Repair Cafés het ook belangrijk te vinden om nauwer betrokken te zijn bij campagnes voor beter repareerbare producten en spullen die langer meegaan. Dit is de op een na belangrijkste ontwikkeling die Repair Cafés noemen.

Zij zien hier ook een belangrijke rol voor Repair Café International. De meest genoemde toekomstige rol voor de stichting is volgens de respondenten om te lobbyen voor beleid dat beter productontwerp aanmoedigt en om met bedrijven over dit onderwerp in gesprek te gaan.

Deel uitmaken van iets groters
In hun rapport proberen de onderzoekers erachter te komen wat voor community de Repair Café-beweging is. Ze schrijven: “Wat de Repair Café-beweging bijzonder maakt, is dat het aan de ene kant een losse verzameling van lokaal georiënteerde buurtinitiatieven lijkt te zijn. Aan de andere kant is er het gevoel deel uit te maken van iets groters; er lijkt sprake te zijn van een grotere beweging.”

Wil je meer weten? Download het volledige onderzoeksrapport (in het Engels).

Dit bericht heeft 3 reacties

 1. Repareren en mogelijkheden tot vernieuwen is de toekomst. Onderdelen bewaren is te ingewikkeld voor lokale Repair Cafés. Dat moet bij bedrijven gebeuren.
  Opslag van onderdelen moet deel uitmaken van opslagruimtes voor online-bestelbedrijven. Hier moeten ook de update-onderdelen komen te liggen voor modernisering, te vergelijken met autobedrijven enzovoorts.
  Bestellen van onderdelen moet belangrijker worden dan bestellen van nieuwe apparaten.

 2. @Wim. Er bestaat al een lespakket bij de Stichting RepairCafe.org. Te bestallen via de site. In Utrecht hebben we al een paar keer zo’n les gegeven. Is erg leuk en kinderen zijn enthousiast.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top