skip to Main Content

De activiteiten van Stichting Repair Café International worden financieel mede mogelijk gemaakt door:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Dit ministerie steunt ons in 2023 met een incidentele subsidie voor het uitvoeren van onze kerntaken, omdat deze bijdragen aan het vormgeven van de circulaire economie.

Back To Top