skip to Main Content

De activiteiten van Stichting Repair Café International worden financieel mede mogelijk gemaakt door:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Dit ministerie steunt ons in 2021 met een subsidie voor het uitvoeren van onze kerntaken, omdat deze bijdragen aan het vormgeven van de circulaire economie.

VINCI Energies

Het internationale technologiebedrijf VINCI Energies steunt ons met een financiële bijdrage bestemd voor vertaling van het startpakket Repair Café in de klas. VINCI Energies richt op netwerken en integratie, optimalisatie van prestaties, energie-efficiency en data. Dat alles om de uitrol van nieuwe technologieën te versnellen en om twee belangrijke veranderingen te ondersteunen: de digitale transformatie en de energietransitie.

Back To Top