skip to Main Content

Dit artikel is aangepast op 11 juli 2024 (2e alinea: link naar tekst zoals gepubliceerd in Publicatieblad van de EU)

Het Europees Parlement heeft op 23 april officieel de wet aangenomen die het recht op reparatie regelt. Een overgrote meerderheid van de parlementariërs – 584 van de in totaal 705 leden – stemde vóór. De stemming was de laatste stap in een traject dat al enkele jaren loopt. Het Europees Parlement bereikte begin februari al een voorlopig akkoord over het onderwerp.

De aangenomen tekst is op 10 juli gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Lidstaten hebben nu twee jaar de tijd om deze om te zetten in een wet in hun eigen land.

Repair Cafés drie keer met naam genoemd

In de Europese wettekst worden Repair Cafés drie keer met naam genoemd. Alle keren is dat in verband met het Europese online platform dat consumenten en reparateurs met elkaar in contact moet brengen. Dat platform moet er in eerste instantie voor zorgen dat consumenten professionele reparateurs kunnen vinden. “Maar om duurzame consumptie te bevorderen, moeten lidstaten de reikwijdte ervan kunnen uitbreiden, zodat ook […] burgerinitiatieven zoals Repair Cafés er een plaats kunnen vinden.”

Op het platform moeten consumenten dus ook een Repair Café in hun buurt kunnen vinden. Reparateurs die op het platform worden vermeld, moeten wel kunnen aantonen dat ze “bepaalde reparatienormen” naleven. Wat voor normen dat precies zijn, wordt niet nader benoemd.

‘Ervaren reparateurs die samen met jou voorwerpen herstellen’

Martine Postma van Repair Café International neemt alvast een voorschot op een mogelijke omschrijving van de reparatienormen die Repair Cafés naleven. “In het geval van Repair Cafés zou er kunnen staan dat je daar terechtkomt bij kundige en ervaren reparateurs die – op vrijwillige basis en met oog voor de veiligheid – er alles aan doen om, samen met jou, kapotte voorwerpen te herstellen. Ook geven zij advies over de omgang met en het onderhoud van spullen.”

Lidstaten moeten volgens de nieuwe Europese afspraken ook extra maatregelen nemen om reparatie te bevorderen. De tekst noemt verschillende voorbeelden, zowel van financiële als van niet-financiële maatregelen. Ook hier wordt gerefereerd aan initiatieven zoals Repair Cafés. “Niet-financiële maatregelen zijn bijvoorbeeld informatiecampagnes of steun aan burgerinitiatieven op het gebied van reparatie, bijvoorbeeld door ruimte in buurthuizen of culturele centra beschikbaar te stellen.”

Trainingen om meer mensen te leren repareren

Bij financiële maatregelen wordt onder meer gesuggereerd dat lidstaten kunnen kiezen voor reparatievouchers, -fondsen of belastingmaatregelen. Daarnaast kunnen ze trainingen organiseren of financieren om te zorgen dat meer mensen leren repareren.

Meer informatie

Dit bericht heeft 0 reacties

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top