No products in the cart.

Starter kit Serbia (Srpski)

Suggested Price: 49.00

Product ID: 174 Category:

Description

Detaljan priručnik za Repair Café sadrži sve informacije koje su Vam potrebne da pokrenete Vaš lokalni Repair Café u Srbiji, a može se koristiti i u drugim zemljama na Balkanu, kao što su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, itd. Ovaj korak-po-korak priručnik zasnovan je na našem dugogodišnjem iskustvu. On Vas vodi kroz sve faze uspostavljanja Repair Café-a: od pronalaženja lokalnih majstora i odgovarajuće lokacije, do prikupljanja potrebnog alata, medijske kampanje, pronalaženja sredstava za finansiranje Vaše inicijative, itd. 

Pored priručnika, na raspolaganju Vam je naš logo koji ćete koristiti u različitim oblicima komunikacije u vezi lokalnog Repair Café-a, za promotivne postere i flajere, formulare kojima pokrivate odgovornost i prikupljate povratne informacije od posetilaca Vašeg Repair Café-a, kao i za table sa obaveštenjima za radne stanice u Vašem Repair Café-u (kao na primer ‘Električni uređaji’, ‘Nameštaj’ i ‘Tekstil’). Sve dokumente možete sami odštampati. Podloga je pripremljena na osnovu standardnih međunarodnih formata papira. 

Pored toga, kada Vaša lokalna inicijativa bude pokrenuta, na našoj internet stranici biće prikazana lokacija Vašeg Repair Café-a, dok će se preko naše mreže promovisati Vaša inicijativa.