skip to Main Content

Repair Café-reparateurs wereldwijd doen al jaren aan dataverzameling via de RepairMonitor. Deze gegevens zijn heel waardevol. Ze kunnen ons helpen in onze strijd voor beter repareerbare producten en beleid dat reparatie bevordert. Daarom hebben Repair Café International en partners in 2017 de Open Repair Alliance (ORA) opgericht.

The Restart Project, onze Britse ORA-partner, heeft onlangs “PrintCat” gelanceerd, een leuke gelegenheid voor iedereen om mee te helpen met het analyseren van gegevens over meer dan 800 kapotte printers. Al deze printers kwamen op tafel bij Repair Cafés en vergelijkbare initiatieven over de hele wereld, zoals Fixit Clinics en Restart Parties.

Printers kunnen soms heel frustrerend zijn: ze gaan makkelijk kapot en zijn vaak moeilijk te repareren. Wij willen begrijpen waarom printers stuk gaan, zodat we beleidsmakers kunnen vertellen hoe toekomstige modellen beter repareerbaar zouden kunnen worden. Door te repareren veroorzaken we minder afval en hebben we minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten.

Hoe kun je meedoen?

Ga naar PrintCat en doe mee aan het onderzoek. Op je scherm verschijnt informatie over een kapotte printer uit de ORA-database. Daaronder staat een uitgebreide lijst met mogelijke oorzaken van het probleem. Uit die lijst kun je de meest waarschijnlijke oorzaak selecteren.

PrintCat toont informatie over een kapotte printer. Uit een lijst met mogelijke oorzaken kun je de meest waarschijnlijke uitkiezen. 

Wanneer je een optie hebt geselecteerd, krijg je informatie over een andere printer. Hoe meer printerstoringen je kunt categoriseren, hoe meer wij te weten komen! PrintCat laat elke printer aan drie deelnemers zien, om er zekerder van te zijn dat de gekozen categorie juist is. Als je meer wilt weten over dit systeem, ben je van harte welkom om erover mee te praten (in het Engels).

Waarom printers en waarom nu

Tot nu toe is er geen regelgeving wat betreft de repareerbaarheid van printers. Sinds 2012 hebben printerfabrikanten een “vrijwillige overeenkomst” op EU-niveau, bedoeld om de ecologische voetafdruk van printers te verkleinen. Van formele regelgeving zijn printerfabrikanten vrijgesteld. De fabrikanten bespreken momenteel een nieuwe versie van de overeenkomst, maar de conceptversie die we hebben gezien is erg zwak op het gebied van reparatie. Als de overeenkomst wordt goedgekeurd, spreken de fabrikanten bijvoorbeeld af dat ze geen reserveonderdelen beschikbaar stellen voor printers die goedkoper zijn dan € 350.

Wat willen we bereiken?

De meeste printers die bij Repair Cafés en vergelijkbare initiatieven op tafel komen, vallen in deze categorie. Daarom leek het ons de moeite waard om te onderzoeken wat er mis is met deze printers. De Europese Commissie kan besluiten om de vrijwillige overeenkomst van de fabrikanten te verwerpen. In plaats daarvan kan ze besluiten om toch regelgeving voor printers te ontwikkelen.

We hopen dat de informatie die we via PrintCat verkrijgen, zal helpen bij het pleidooi voor ambitieuzere maatregelen om de repareerbaarheid van printers te verbeteren.

We hopen ook dat veel mensen het leuk zullen vinden om bij te dragen aan PrintCat en meer te weten te komen over waarom printers stuk gaan. In de komende maanden zullen er meer gelegenheden komen om te helpen bij het analyseren van reparatiegegevens uit de RepairMonitor en andere tools voor het verzamelen van repareerdata. We houden je op de hoogte!

Back To Top