skip to Main Content

Repair Café International heeft via Zicht Adviseurs een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden. Deze polis dekt aansprakelijkheid af voor alle Nederlandse Repair Cafés die op onze wereldkaart staan. Een veilig idee!

Bekijk het polisblad en de voorwaarden van onze aansprakelijkheidsverzekering

Hieronder kun je de documenten die horen bij deze polis bekijken en downloaden.

Op het polisblad staat onder meer aangegeven hoe en bij wie schade kan worden gemeld.

Let op! De polis via Zicht Adviseurs is een doorlopende verzekering die jaarlijks wordt verlengd. Nieuwe polisbladen worden niet elk jaar afgegeven. Op het huidige polisblad staat dat de contractvervaldatum 1 januari 2024 is. Dit betekent dat de polis op die datum weer met een jaar wordt verlengd. Het betekent nadrukkelijk niet dat de verzekering vanaf dat moment niet meer geldig is.

Op pagina 4 van het document met voorwaarden en clausules staat als speciale aanvullende bepaling vermeld dat de polis geldt voor alle Nederlandse Repair Cafés die worden vermeld op Repaircafe.org.

Back To Top