skip to Main Content

Bekijk profiel

Profiel

Naam

Repair Café Schagen en Middenmeer

Adres

Buurthuis, Loet 10, 1741 BP Schagen, Nederland

Informatie

Schagen:

Elke even week kunt u ons komen bezoeken in Buurthuis Loet 10 in Schagen, het adres is ook Loet 10.

In elke oneven week zijn wij te vinden in de werkplaats van werkleerbedrijf de Factorie, Zijperweg 14, 1742NE, Schagen. Beide opties zijn te bezoeken van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Middenmeer:

Wilt u meer weten over de Open Inloop en het Repair Café? Kom dan de 1e en 3e  donderdagochtend, van 9.30 uur tot 11.30 uur naar de Poststraat 16, 1775 AW Middenmeer of neem contact op met het servicepunt Wieringerwerf van Wonen Plus Welzijn.

Openingstijden

Schagen:

Dinsdagmiddag 13.30 uur tot 16.00 uur

Middenmeer:

Donderdagochtend 9.30 tot 11.30

Website

http://wonenpluswelzijn.sitehand.nl/ag-21592-0/agenda

Contactpersoon

Tim Niesten/ Bert Nieboer

Telefoonnummer

0224-273140/ 0224-296623

E-mail[email protected]
Back To Top